O mně

Jmenuji se Jan Wegscheider, narodil jsem se v roce 1956 a od té doby se také zabývám tlumočením.

Nevěříte? Vysvětlení je prosté, maminka byla Češka, tatínek Němec a jeho znalost češtiny mizivá. Vyrůstal jsem dvojjazyčně. V roce 1989 jsem absolvoval Státní jazykovou zkoušku. V roce 1993 jsem byl jmenován soudním tlumočníkem.

Od té doby mýma rukama prošla spousta právničiny – nejrůznějších smluv, policejních i soudních protokolů, ale i živnostenských listů, výpisů z rejstříku trestů, lékařských zpráv, vysvědčení, osvědčení, oddacích listů, rodných a úmrtních listů a podobně, ať z němčiny do češtiny nebo naopak a samozřejmě vše při zachování naprosté diskrétnosti a mlčenlivosti.

Má celoživotní praxe je předpokladem pro práci odváděnou s pečetí nejvyšší kvality.

 

Zkušenosti

Tlumočení při školení zaměstnanců českých firem v Německu, zejména automotive, technická němčina, ale také kurzy svařování kovů, všemi způsoby, školení na obsluhu šicích strojů, školení obsluhy lisů za tepla i studena, seřizování ohýbaček trubek, pájení hliníku a spousty jiných.

Samozřejmě tlumočení při jednáních občanů i organizací, soudní tlumočení pro policii, soudy

Účast při výstavách a veletrzích.

To vše samozřejmě z češtiny do němčiny stejně jako naopak.