Co nabízím

– tlumočení – konsekutivní, simultánní,

– překládání

– soudní tlumočení

– soudní překlady

– ověření dokumentů

– výuka němčiny

– konverzace

– přečtu staré dokumenty, pozemkové knihy apod. – umím číst kurent i švabach

– doprovodím Vás při Vašem dlouhodobém školení, studijním pobytu či stáži v zahraničí

– doprovodím Vás na Vaše jednání do zahraničí